Předběžné zkoušky barvářů v Manětíně 5.9.2020

V sobotu 5. 9. uspořádal Oblastní myslivecký spolek Plzeň ve spolupráci se spádovou oblastí č. 9  předběžné zkoušky barvářů v honitbě Manětín. Na zkoušky bylo prostřednictvím OMS přihlášeno 6 psů a 2 náhradníci, všechno bavorští barváři převážně buď z lokálních odchovů nebo v držení členů naší oblasti. Na sraz na základně přímo v honitbě se nakonec dostavilo 5 dvojic, neboť dvě feny se prakticky v předvečer zkoušek rozháraly a jeden vůdce se bohužel z vážných důvodů nemohl zkoušek zúčastnit.
Veškerá administrativa se letos poprvé odvíjela prostřednictvím počítačového programu, který zdatně ovládala přítomná zástupkyně OMS sl. Košařová, což podstatně zjednodušilo a časově velmi uspíšilo celý průběh zkoušek. Na dodržování všech příslušných norem a předpisů dohlížel jako pověřená osoba p. Hlaváč, mezi hosty nechyběl ani předseda místního mysliveckého sdružení p. Mikeš. Rozhodčí ve složení pp. Kabát (vrchní rozhodčí), Bauch, Strnad a čekatel p. Tuza dorazili jako tradičně s předstihem a stoprocentně připraveni, takže po přejímce psů, slavnostním nástupu a losování pořadí se ihned vyrazilo do terénu.
Počasí přálo a velkou výhodou pro všechny byla skutečnost, že umělé stopy byly připraveny v docházkové vzdálenosti od základny, čehož hojně využívala také korona. Ta byla tentokrát opravdu mimořádně početná, jen samotných adeptů myslivosti se sešlo 16! Všichni členové korony byli příkladně ukáznění, zajímali se o průběh zkouškových disciplín a uvítali věcné hodnocení rozhodčích a fundované komentování jednotlivých výkonů vrchním rozhodčím.
Stopu č. 1 si vylosoval vůdce Václav Herzán s tříletou fenou Bára z Nového Fojtova. Zkušená fena vypracovala stopu zalehlá v řemeni soustředěně a bez jediného zaváhání. Po vypuštění dokončila v minimálním čase zbývající stopní dráhu a po ověření kusu ho bez oklik nahlášeným způsobem vůdci předpisově oznámila. Nakonec zůstalo číslo jedna této dvojici i po vyhlášení výsledků, protože fena jako jediná zvládla všechny předepsané disciplíny na výbornou a stala se celkovou vítězkou předběžných zkoušek v I. ceně s počtem bodů 248.
Nicméně ukázalo se, že ani ostatní vůdci se svými svěřenci nezaháleli a svědomitě se připravovali, neboť všem se podařilo zkoušky dokončit resp. uspět v ceně. I když na stopách se pohybovala srnčí zvěř, všechny předvedené práce byly ohodnoceny minimálně známkou 3 a všichni psi vyhledali kus v časovém limitu. Na případném jednom sejití ze stopy se ve většině případů „podepsal“ nadměrný temperament mladých barvářů, kteří nezareagovali na lom na stopní dráze. A přestože se potvrdilo, že houbařská i cyklistická sezona jsou v plném proudu, i přes veškerá vyrušení obstáli psi také na odložení, kde všichni obdrželi známku 4.
S konečným výsledkem (viz níže), vyhlášeným s příslušnými slavnostními fanfárami našeho trubače p. Straky po obědě, mohli být spokojeni nejen vůdci a pořadatelé, ale kladně ho vyhodnotili i rozhodčí: 1x I. cena, 3x II. cena, 1x III. cena (z důvodu limitní známky z disciplíny vyhledávání zvěře).
Na závěr obdrželi vůdci z rukou vrchního rozhodčího diplom, zatímco barváři byli za své výkony odměněni objemným pytlíkem granulí a velkou taškou plnou psích dobrot. Vítězná dvojice si odnesla zaslouženou trofej pro vítěze zkoušek a plaketu za nejlepší práci na stopě věnované spádovou oblastí č. 9. Její výkon ocenil i vrchní rozhodčí p. Kabát, jenž jménem ČMKCHB i jménem svým předal vítězům cenu ve formě barvářského setu na podložce s věnováním.
Potěšeny byly i členky spádové oblasti, které připravily celodenní občerstvení, neboť všem zúčastněným chutnalo! Karanténní opatření zavedená na Plzeňsku v souvislosti s koronavirem sice částečně zkřížila naše plány, nicméně většina členů oblasti byla schopná se do příprav letošních předběžných zkoušek zapojit buď osobně nebo pomoci alespoň na dálku. Velké poděkování patří zkrátka všem, kteří se na jejich organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli!

Za spádovou oblast č. 9 Hana Špringlová, aktivistka

Výsledky

Jméno psaPlemenoBodyKlasifikace
Bára z Nového FojtovaBB / fena248I. cena
Brix z Nového FojtovaBB / pes224II. cena
Ciro z Nového FojtovaBB / pes214II. cena
Casey z Nového FojtovaBB / fena190II. cena
Ebi z LiferBB / fena160III. cena
Alma z Vitorazských blatBB / fena0Nedostavil se