Předběžné zkoušky barvářů ve Zlaté Olešnici 5.12.2020

Předběžné zkoušky barvářů při OMS Jablonec nad Nisou se i přes několikeré posunutí termínu z důvodů protikoronavirových opatření povedlo dne 5.12.2020 uspořádat. Tradiční lokalita v Kristiánově v Jizerských horách byla z důvodu vysoké sněhové pokrývky vyměněna za spolkovou honitbu MS Zlatník  ve Zlaté Olešnici – Lhotce. Přihlášeno bylo šest vůdců, ale nakonec na zkoušky nastoupili čtyři. Dva psi úspěšně složili zkoušku ve druhé ceně, jeden ve třetí ceně a jeden vůdce odstoupil v průběhu zkoušek. Vše bylo řádně připravené, nebyl podán žádný protest. Poděkování patří všem, kteří zkoušky připravili a zajistili vše potřebné včetně občerstvení. Dle žádosti našeho předsedy Klubu barvářů Ing. Nerada jsme doplnili do plánu akcí ještě jedny Předběžné zkoušky barvářů na 2021 a to na 15.05.2021. Prosím, posílejte přihlášky co nejdříve, klidně už teď, ať víme, zda bude o tento dodatečně doplněný termín zájem.

Barvářům zdar!
Langr Václav, oblast č. 2