Výcvikový den Manětín

Částečné uvolnění opatření spojených s nákazou koronavirem k datu 11. 5. umožnilo oblasti 9 uspořádat výcvikový den v původně plánovaném termínu, tj. v sobotu 16. 5. Výcvik v honitbě Manětín byl zorganizován z pochopitelných důvodů v komornějším duchu než obvykle, při zachování nezbytných hygienických opatření a bez přítomnosti tradiční korony. Připraveno bylo 6 stop v parametrech Pb a pozváno 6 bavorských barvářů s jejich vůdci. Jednalo se o 4 mladé psy v přípravě na předběžné zkoušky a 2 již odrostlejší štěňata buď v držení členů oblasti resp. z našich vlastních odchovů anebo o psy, kteří s námi opakovaně cvičí.
Jednotlivé disciplíny posuzovali celý den zkušení rozhodčí pp. Hasenöhrl a Kumpa, kterým tímto děkujeme za to, že se bez váhání ujali této role i v současné z epidemiologického hlediska „nepohodové“ době. Oba rozhodčí byli spokojeni především s nad očekávání jistými výkony při práci na stopách předvedenými i mladými a temperamentními psíky. Stopu vypracovali a ke kusu v časovém limitu došli všichni barváři a převážně kladně bylo hodnoceno i chování u kusu, pouze u jednoho psa bude třeba se zaměřit na včasné odstranění určitých sklonů k načínání.
Pozitivní je, že všichni zúčastnění barváři projevili aktivní zájem a chuť do práce a začínající vůdci zase ochotu vyslechnout rady a doporučení ostřílenějších kolegů. A i když některé zpočátku při práci s barvářským řemenem svazovala nervozita, může je uklidnit vědomí, že času na odstranění případných nedostatků a docvičení (např. spolehlivého odložení) mají vzhledem k věku svých svěřenců ještě dost a dost.

Za poskytnutí honitby děkujeme Mysliveckému spolku Manětín v čele s jeho předsedou ing. Jaroslavem Mikešem, který se výcvikového dne rovněž osobně zúčastnil.

za spádovou oblast č. 9
ing. Hana Špringlová, aktivistka