Zápis ze schůze spádové oblasti č.4 konané dne 2.10.2020