Zápis ze schůze výboru ČMKCHB č. 2/2020, která se konala dne 25.6.2020