Pb Lukov 11.9.2021

Zkoušky v Lukově, které se konaly pod patronací OMS Zlín, proběhly v sobotu dne 11.9.2021. Ke zkouškám nastoupilo 5 vůdců se svými psy, z toho jedna fena hannoverského barváře, dva psi a dvě feny barváře bavorského. Tyto zkoušky byly také skromnou vzpomínkou na pana Františka Kasalu, který v Hostýnských horách působil a barvářům zasvětil velkou část svého života.

Vrchním rozhodčím zkoušek byl pan Rudolf Vrba, rozhodčími ve skupině byli Hubert Hubík a Jaroslav Adam. Jako čekatelé na funkci rozhodčího z výkonu byla delegována Hanka Báčová a Jakub Býma. Ředitelem zkoušek byl Norbert Pelc, pověřenou osobou v honitbě byl Radek Škarpich. Na lesnici troubila slečna Anděla Blechová.

Ráno proběhla přejímka psů provedená veterinární lékařkou, po nástupu odjeli rozhodčí, vůdci se psy a pořadatelé k vypracování jednotlivých prací. Zkoušky se konaly ve velmi dobře zazvěřeném revíru, kdy bylo zřejmé, že přes připravené stopy přešla zdravá zvěř. Zkoušky proběhly na daňčí zvěři.

Po splnění všech disciplín byl nástup, kde byly vyhlášeny výsledky, předány ceny a na závěr promluvil předseda OMS Zlín Pavel Fryzelka.

Dva psi skončili v I. ceně, dva psi v II. ceně a jeden pes v III. ceně. Zkoušky tedy úspěšně zvládli všichni psi a získali osvědčení o pracovní upotřebitelnosti. Vítězem zkoušek se stal Jan Skýpala s fenou hannoverského barváře Fionou od Bystrckého mlýna, na druhém místě skončil Jura Skácil ml. s bavorským psem Xray von der Wolffssäule.

Děkuji všem, kteří předběžné zkoušky v Lukově sponzorovali, všem kteří pomohli s přípravou nebo jakoukoliv formou přispěli ke zdárnému průběhu zkoušek.

Barvářům zdar,

Norbert Pelc

Výsledky

Fotogalerie