Pb na lovecké chatě Javorová 13.11.2021

Předběžné zkoušky barvářů organizované OMS Frýdek Místek na lovecké chatě Javorová dne 13.11.2021.
Zkoušky měly původně proběhnout v říjnu, ale bohužel oprava lovecké chaty, která je na zkouškách našim zázemím, zkoušky odsunula až na listopadový termín. Často již v tomto období zde leží sníh, nadmořská výška v této lokalitě atakuje 800 m a tak jsme s napětím sledovali počasí. A to vyšlo na sto procent.

Díky inverzi bylo příjemné teplo a slunce, které svítilo po celý den, vytvořilo příjemnou atmosféru. Bylo bezvětří a tak stopy našlapané v předvečer zkoušek, byly pro psy ideální. V noci stopy prošla jak vysoká, tak i zvěř černá, ale s tím si musí psi poradit. V letošním roce OMS Frýdek Místek ve stejné lokalitě uspořádal v květnu stejné zkoušky, které byly přeloženy kvůli Covidu z podzimu roku 2020. Těch se účastnilo 11 psů. S napětím jsme čekali, zda bude o podzimní termín taky zájem. A byl. Původně bylo přihlášených 13 psů. Postupně se část vůdců odhlásila z důvodu háraní fen nebo karantény. A tak na zkoušky zůstalo osm psů. Z přihlášených psů byli 3 bavorští, 3 hanoverští barváři a dva jezevčíci trpasličí a králičí. Vrchní rozhodčí byl již tradičně MUDr. Tadeáš Maślanka a posuzovali rozhodčí Mirek Gora, manželé Jana a Zeněk Velebovi, Josef Hlisnikovský a Robert Fojtášek. Zkoušek se dále zúčastnil čekatel na rozhodčího  Jindřich Španihel.
V příjemně teplém  ránu, kdy v údolí mrzlo a byla mlha, se pomalu sjížděli vůdci se svými svěřenci a korona přátel barvářů. Sraz byl na chatě, kde byl připraven horký čaj a káva pro zahřátí. Na nástupu přítomné přivítal Ing. Daniel Blažek, který zastupoval nemocného lesního správce. Hlavní rozhodčí pan Tadeáš Maślanka seznámil přítomné s programem zkoušek a následně si vůdci vylosovali čísla stop. Osm vůdců bylo rozděleno do dvou skupin. První skupina zůstala v okolí chaty a tu posuzoval rozhodčí Zdeněk Veleba a Jožka Hlisnikovský spolu s čekatelem Jindrou Španihelem. Druhá skupina odjela auty do lokality v okolí Travenské chaty, kde byly připraveny další čtyři stopy. Tady výkony psů posuzovala trojice rozhodčích Mirek Gora, Robert Fojtášek a paní Jana Velebová. V této skupině byly vůdkyně dvou miniaturních jezevčíků. Byl jsem zvědav, jak si tito psi poradí v náročném horském terénu. A k mému velkému údivu, kromě jednoho bavorského barváře, nechali za sebou zbylé barváře. Velká ostuda. Dle rozhodčích jejich práce na stopě byly vynikající. V praxi si sice nedovedu představit, jak tento kapesní pes štve a staví jelena, ale na zkouškách předvedli, co odpovídá zkušebnímu řádu a co umí.
Práci v první skupině zahajoval vůdce hannoverského barváře Bryx Moklavská kotlina pan Zápalka, který byl i na jarních zkouškách, kde bohužel vypadl na odložení. Nezopakoval vynikající výkon na stopě z jarních zkoušek, na stopě byl jednou opraven a také vyhledávání a oznamování zhaslé zvěře  mu moc nevyšlo. I vůdce byl výkonem psa zklamán. Na stopu číslo 2 nastoupil pozdější vítěz zkoušek Petr Buriánek s bavorským barvářem Beautiful Roksana Amulet Soul. Fena po ověření nástřelu prudce vyrazila po stopě a během několika sekund s vůdcem a rozhodčím zmizela mezi stromy. Vynikající práce na stopě, pouze menší problém při vyhledávaní zvěře. Na stopu číslo tři nastoupil s hannoverským barvářem Bruno von Alpen trošku korpulentní (prostorově výrazný) vůdce. Stopa prudce stoupala svahem, ale pes bral ohled na svého pána a postupoval pomalu, občas se zastavil a pohledem povzbuzoval svého pána k lepšímu výkonu. Práce na stopě vynikající. Závěr po vypuštění absolvoval jako oznamovač. Přestože konec stopy byl ve smrkovém náletu, kus rychle našel, obeznal a vrátil se zpět k vůdci, kde nález kusu oznámil a rychle se vrátil ke kolouchovi. Kus poškubával a jednu chvíli začal nalezeného koloucha i chvíli hlásit. Rozhodčí pan Zdeněk Veleba kladně hodnotil souhru této dvojice na stopě. Poslední ve skupině nastoupil pan Březina s bavorskou fenou Iris Čierny vrch. Fena po ověření nástřelu zalehla do řemene a stopu vypracovala bez problémů, ty nastaly až v závěru, kde z chování u kusu dostala známku 2 a to jí, přestože všechny ostatní disciplíny absolvoval za 4, zařadilo až do III. ceny. Poslední zkoušené disciplíny vodění a odložení všichni psi zvládli bez problému, pouze vůdce hannoverského barváře Bruna von Alpen to svému svěřenci pokazil. Svého barváře vedl tak, že to spíše vypadalo, že pes na řemenu vede svého pána. Ohodnocení vodění na řemeni za 3 zařadilo barváře do II.ceny, přestože ze všech psů získal nejvíce a to 241 bodů.

Ve druhé skupině, kde byli oba jezevčíci, hannoverský a bavorský barvář, ze zkoušek odstoupil vůdce Radek Luža s fenkou BB Bonie Jakovino. Fenka po vypuštění se vzdálila a kus nenašla v časovém limitu. Tady excelovali oba pidi jezevčíci a dle vyjádření rozhodčích předvedli vynikající práce. Zváště výborná byla práce fenky Syleni Znak Wegi, kterou vedla Hana Polcrová, fenka  po vypuštění na konci stopy vyrazila ke kusu, což ji trvalo neuvěřitelnou minutu a to ještě stačila zkontrolovat trubače a přenášeče zvěře schované v křoví.  Jediný zástupce barvářů, který zůstal v této skupině, byla hanoverská fenka Bella zo Šebestovho dvora, kterou vedl Lukáš Vichta. Tam chyběla souhra vůdce se psem, místy fenka nevěděla, co je po ni požadováno, možná to bylo i způsobeno nervozitou vůdce a její výkon stačil jen na druhou cenu.
Bylo odzkoušeno, rozhodčí sčítají výsledky a vůdci netrpělivě čekají na verdikt. Je čas na občerstvení, podává se vynikající jelení guláš a klobása. Konečně nástup a hodnocení zkoušek. Z osmi psů sedm zkoušky zvládlo, jeden vůdce odstoupil. Bohužel udělal si špatné jméno, protože nepočkal na závěrečný nástup a odjel. Je to taková neúcta vůči pořadatelům.  V první ceně skončil BB fenka Beautiful vůdce Petr Buriánek s 238 body, druhý jezevčík Syleni Znak Wegi s vůdkyni Hanou Polcrovou v I. ceně 224 bodů a třetí jezevčík Viki Zimerbude s vůdkyní Markétou Gdulovou v I. ceně 214 bodů. Jako nejlepší stopa první skupiny byla hodnocena práce HB Bruno von Alpen, kterého vedl Konrád Psenner , který získal 241 bodů, ale díky známce z vodění na řemeni až ve II. ceně. Další dva HB skončili ve II.ceně a jeden BB ve III.ceně. Jezevčí překvapili a barváře svými výkony odsunuli mimo stupně vítězů.  A fenka Syleni Znak Wegi dostala za druhou skupinu ocenění nejlepší práce na stopě. Díky sponzorům všichni vůdci dostali hodnotné upomínkové předměty, mimo jiné i nádherný kalendář „Barváři 2022“. Vítěz si odváží povolenku k odlovu daňka v oboře na Hukvaldech, druhý vůdce odlov srnce od MS Sedliště a třetí romantický víkendový pobyt na lovecké chatě vysoko v horách bez elektriky a tekoucí teplé vody.
Poděkování patří všem sponzorům a také našim drahým, obětavým a pracovitým ženám za přípravu občerstvení. Počasí nám přálo a tak příznivci barvářů strávili krásný podzimní den uprostřed Beskydských hor. Těšíme se na další  zkoušky v roce 2022.
Sponzoři zkoušek: LS Frýdek Místek LČR, Miroslav Gora, Petra Čechová, Jan Matera, Tadeáš Maślanka, JK Animals Kvapil, Atlas Consulting a MS Zadní hory Ing. Řehák, Lesostavby FM Ing. Bazgier, Městské lesy Ostrava Ing. Blahuta, Biskupské lesy obora Hukvaldy pan Koutný, JEWA Jelenek, MS Sedliště Bc. Hubert Rodek, Ing. Daniel Blažek, E-myslivost Aleš Náhlý, manželé Jana a Zdeněk Velebovi,  Josef Hlisnikovský  a Ing. Jiří Chovanec ml.
Děkuji sponzorům a také našim ženám, které se postaraly o občerstvení.

Za organizátory Španihel Jindřich