Pb v Manětíně, OMS Plzeň – 4.9.2021

Předběžné zkoušky barvářů spádové oblasti č. 9 pod patronací Oblastního mysliveckého spolku Plzeň se uskutečnily v sobotu 4. září v honitbě MS Manětín. Nad průběhem zkoušek bděl jako osoba pověřená OMS opět p. Hlaváč a administrativu měla pevně v rukou sl. Košařová. Rozhodčí k nám přicestovali rovněž v tradičním složení, tj. pp. Kabát (vrchní rozhodčí), Bauch a Strnad, role trubače se ujal p. Straka a ředitelkou zkoušek byla pí Rauchová. Opomenout nelze ani všechny ostatní, kteří se o uspořádání Pb zasloužili a kterým za veškerou pomoc velmi děkujeme.
Na zkoušky byly přihlášeny a na sraz se dostavily 4 barvářnické dvojice; ve všech případech se jednalo o bavorské barváře a jejich vůdce z různých lokalit. S ohledem na koronavirovou pauzu panovaly zpočátku určité obavy, zda a jak budou psi na zkoušky připraveni. Rozptýlila je ovšem již první dvojice, která se po slavnostním nástupu postavila s vylosovaným číslem 1 „na start“. Pes zalehlý v řemeni vypracoval šlapanou stopu koncentrovaně a bez jediného sejití či opravy, nic se nedalo vytknout ani bezchybnému vyhledání kusu a jeho oznámení vůdci nahlášeným způsobem. Při hodnocení této práce nezbylo vrchnímu rozhodčímu než chválit, přičemž před početnou koronou na základně vyzdvihl i ukázkovou přípravu vůdce a psa před započetím samotné práce.  
Postupně tuto disciplínu úspěšně zvládli i ostatní psi a všem se také podařilo dojít v časovém limitu ke kusu. I následné vodění proběhlo bez větších zádrhelů, na případné známce 3 se podepsala bohužel hlavně nervozita vůdce. Odložení s výstřelem už bylo jen třešničkou na dortu, neboť všichni psi zůstali v naprostém klidu na svých místech a podle toho byli také rozhodčími spravedlivě „oznámkováni“.  
Výsledné hodnocení předběžných zkoušek, které zaznělo při slavnostním vyhlášení, bylo každopádně potěšitelné. Vítěz, BB Burly z Romanova chovu s vůdcem Zdeňkem Kasalem, uspěl v I. ceně s počtem bodů 248. Ostatní se seřadili těsně za sebou v II. ceně s tím, že o umístění na druhé příčce rozhodl pouze věk psa. A nás těší, že k „doladění formy“ a dobrým výsledkům snad přispěl i hojně navštívený výcvikový den uspořádaný naší oblastí před zkouškami v druhé polovině srpna.  

Všem zúčastněným barvářnickým dvojicím patří naše gratulace, diplom a jako ocenění dobré práce a vzpomínka na letošní Pb v Manětíně i tašky s dárky nachystané štědrými sponzory z řad členů naší oblasti. Vítěz se může navíc pyšnit barvářským setem na podložce s věnováním ČMKCHB, který obdržel z rukou p. Kabáta, a plaketou udělenou oblastí č. 9 za nejlepší práci na umělé stopě. Ať se vám v další práci s barváři daří!  

Barvářům zdar!
za spádovou oblast č. 9
Hana Špringlová, aktivistka

Výsledky

Fotogalerie