Pb Zdobnice, OMS Rychnov nad Kněžnou 16.10.2021

Další barváři pro použití v honitbách   

ČMKCHB  oblast.č. 4, Náchod- Rychnov nad Kněžnou uskutečnila v sobotu 16.10.2021 již druhé  předběžné barvářské zkoušky. První se konaly 12.6.2021 a to z důvodů nekonání Pb. v roce 2020. Těchto prvních Pb. se účastnilo  6 barvářů a z toho 3 barváři uspěli ve třetí ceně, 2 uspěli ve druhé ceně  a 1 fena HB uspěla v první ceně a stala se držitelkou putovního poháru.
O podzimní Pb. byl velký zájem a byl přihlášen velký počet zájemců.  Ředitelem zkoušek byl Ing.František Turek, místo bylo stanoveno tradičně v honitbě  Zdobnice a Kamenec se srazem a zahájením  ve Zdobnici u hotelu. Rozhodčí byli delegováni : Hlavní rozhodčí  Milan Pavlík a další Petr Skrbek, Hubert Hubík, Pavel Bareš a Pavel Švanda. Veterinární službu zajistil MVDr. Jan Šašek. Sobotní slavnostní nástup se konal za přítomnosti  početné korony, která se skládala se zástupců a příznivců kynologie. Počasí se po večerním dešti umoudřilo a do rána se podstatně ochladilo. Je již samozřejmostí, že zahájení, nástup a odjezd do honitby  
byl za zvuků trubačů a to i v honitbě při každé úspěšně dokončené stopě.  Obě skupiny  měly rychlý průběh. Bylo znát, že příprava a to včetně dvou výcvikových dnů splnila svůj účel  a přispěla k dobrým výsledkům i přes to, že připravené stopy byly v noci navštíveny jak vysokou, tak černou zvěří, tak většině barvářů se s tím pořídilo vypořádat  bez velkých ztrát na hodnocení.   
Z dvanácti hodnocených psů 5 obstálo v první ceně,  šest barvářů obstálo ve druhé ceně a bohužel jeden neobstál. Nejlépe si vedla fena bavorského barváře, Alfa z Utajené roubenky, která získala   v první ceně 256 bodů a tím se stala držitelem putovního poháru do příštích Pb. v naší oblasti. Samozřejmě držitel a vůdce obdržel mnoho dalších cen. Na druhém místě se umístila fena HB Fíbí z Jelení louky , kde majitelkou a vůdce je Veronika Wonke a obdržela v první ceně 248 bodů. Malý rozdíl byl jen v odložení, kdy vůdkyně odložila fenu  na řemeni.
Na třetím místě se umístila fena HB REXY zo Zeleného domu , kterou vedl Miroslav Bíško a obdrželi v první ceně 244 bodů.  Výsledky i všech ostatních byly  až neočekávané. Přispělo k tomu příznivé počasí , dobrá příprava, výcvikové dny a samozřejmě je u toho zapotřebí i kousek toho štěstí. Věříme, že úspěšní , ale i ti méně úspěšní vůdci budou se svými barváři pokračovat v jejich přípravě na  IHB , ale i v práci při dosledech.
Vyhodnocení bylo provedeno ve Zdobnici před hotelem  Zdobnice, kde byly předány diplomy a mnoho dalších cen za  slavnostního nástupu  a zvuku lesnic. Bohaté ceny byly pořízeny za přispění tradičních sponzorů jako je FIT MIN, Farma Třebešov, cenu pro vítěze zkoušek, ODLOV DAŇKA, věnovala správa lesů Coloredo Mansfeld, dort Veronika Wonke a mnoho dalších.
Závěrem vystoupil nejúspěšnější vůdce pan  Jindřich Stýblo a poděkoval všem přítomným za velmi pěknou přípravu a zabezpečování celé činnosti pro barváře a jejich vůdce a příznivce.
Ředitel zkoušek Ing. František Turek poděkoval všem přítomným za ukázněnost, rozhodčím za spravedlivé posuzování, ale i všem, kteří se podíleli na celé přípravě, šlapání stop vyznačování , rozvozu zvěře zajištění zvěře,ale i občerstvení a hlavně aktivistovi klubu panu Josefu  Cardovi, na kterém celá tíha přípravy vždy leží.  Zvlášť je nutné poděkovat za velmi rychlé a kvalitní zpracování výsledků rozhodčím  za použití počítače včetně vytištění výsledků, které zajistil Pavel Bareš. Počítáme, že i v příštích letech připravíme  podmínky pro pořádání Pb. na naší oblasti č. Náchod – Rychnov nad Kněžnou.