Pb organizované OMS Frýdek Místek na lovecké chatě Javorová 29.5.2021

Po několika odkladech se podařilo zkoušky konečně uskutečnit. Zkoušky, původně plánované na 17.10.2020,  se konaly až 29.5.2021 opět na lovecké chatě Javorové. Chatu na zkoušky poskytla LS Frýdek Místek LČR s.p. Počasí bohužel nebylo ideální, pršelo a dokonce padaly kroupy. Přesto se zkoušek zúčastnilo jedenáct psů. Původně bylo přihlášeno psů 12, ale jeden přihlášený neměl v pořádku průkaz původu psa a tak se ze zkoušek na poslední chvíli odhlásil. Děkuji všem vůdcům, kteří byli na zkoušky přihlášení na podzimní termín a vydrželi čekat téměř půl roku.  Z přihlášených psů bylo 8 bavorských a 3 hanoverští barváři. Vrchní rozhodčí byl již tradičně MUDr. Mašlanka Tadeáš a rozhodčí Klement, Gora, Kopřiva a Fojtášek. Zkoušek se dále zúčastnili dva čekatelé na rozhodčí Býma a Španihel.
Na nástupu přivítal přítomné vůdce lesní správce a ředitel zkoušek Ing. Peka a předseda OMS Frýdek Místek H. Rodek. Po vylosování jednotlivých stop, byli vůdci se svými svěřenci rozděleni do dvou skupin. Stopy pro první skupinu byly v okolí chaty a posuzovali rozhodčí Gora a Kopřiva. Druhá skupina se auty přesunula o kus výš do okolí Travenské chaty. Tady posuzovali rozhodčí Klement a Fojtášek. Stopy byly připraveny v náročném horském terénu. V noci našlapané stopy přešla vysoká a stopu číslo 1 přeryli dokonce divočáci. Tuto stopu si vylosoval pozdější vítěz zkoušek. Déšť neustával a krásné výhledy na Lysou horu byly ukryty v mlze. Vypracování našlapaných stop na řemeni až do místa vypuštění, zvládli všichni nasazení psi bez větších problémů. Vynikající práci předvedla Inga Čierny vrch. Našlapanou stopu v noci navštívili divočáci, ale fenka se nadala zmást, kus bezpečně a rychle našla a oznámila vůdci tím, že ho kousla do stehna, přesně jak vůdce na začátku stopy oznámil. Také hanoverák Bryx měl stopu ztíženou. Těsně před koncem stopy se zvedly dva kusy srnčího. Pes se jen ohlédl za odbíhající zvěří a pokračoval ve stopě. Po chvíli dosáhl místa pro vypuštění. V okamžiku vypuštění odběhl za srnčím, ale během jedné minuty se vrátil k vůdci, a aniž by vůdce vydal další pokyn, začal sledovat stopu ke kusu. Kus ověřil a ihned se vrátil k vůdci kus oznámit. Vynikající práce. Také bavorský barvář Brut od Žižkova Mlýna předvedl dobrou práci.  Stopa byla vypracována perfektně a po vypuštění do jedné minuty kus našel a oznámil. Bohužel ne všichni psi vyhledávání kusu takto zvládali. Možná, že podmínky zhoršil neustávající déšť a noční návštěva našlapaných stop zvěří, ale podle mě někteří psi nebyli docvičeni, nebo naopak přecvičeni.  Zarazilo mě, že jeden z vůdců toto nedokázal přiznat a nehledal příčiny neúspěchu u sebe a svého psa. Bohužel i takoví vůdci se téměř na každých zkouškách najdou a svým chováním ztěžují práci rozhodčím. Poslední zkoušenou disciplínou bylo odložení. V první skupině, kde bylo pět psů, dva vůdci odložili své svěřence na volno, zbytek na řemeni. Bohužel dvě minuty po zahájení odložení přiběhl hanoverák Bryx Moklavská dolina. Přestože byl odložen na řemeni, překousnutím řemenu se osvobodil a s radostí našel svého pána, místo odložení opustil. Doposud nejlepší pes tak u zkoušek skončil. Velká škoda. U druhé skupiny odložení zvládli všichni a tak kromě menších problémů na stopách a při vyhledávání zvěře, zkoušky psi zvládli. Na výkonu psů se určitě projevilo neustále odkládání termínu zkoušek.
Za neustálého deště a dokonce krupobití, byly odzkoušeny všechny disciplíny a rozhodčí se uchýlili do tepla lovecké chaty. Na zkouškách uspělo deset předvedených psů. Čtyři psi uspěli v I.ceně a šest psů ve II.ceně. Bohužel jeden pes neobstál. Vítězem se stala fenka bavorského barváře Inga Čierny vrch v I. ceně 248 bodů vůdce Petr Buriánek. Druhý byl vůdce Antonín Janoš s bavorským barvářem Brut od Žižkova mlýna v I.ceně 244 bodů. Třetí místo náleží Bessi z Nové Fojtovny, vůdce Aleš Kuděla v I.ceně 216 bodů. Jako nejlepší práce na stopě byla hodnocena práce hannoverského barváře Bryxe Molodavská kotlina, vůdce Václav Zápalka. Je škoda, že pes nezvládl odložení, protože by jinak byl opravdu nejlepší pes zkoušek. Ale i to ke zkouškám patří. Všichni vůdci dostali hodnotné ceny od sponzorů zkoušek. Vítěz získal odlov daňka v oboře Hukvaldy od Biskupských lesů, druhý v pořadí má odlov srnce od MS Sedliště a třetí pobyt na lovecké chatě.
Počasí sice nepřálo, slunce se ukázalo pouze při závěrečném vyhodnocení, ale zkoušky proběhly a psi konečně získali loveckou upotřebitelnost. Na závěr patří poděkování všem sponzorům a hlavně organizátorům zkoušek.
Sponzoři zkoušek: LS Frýdek Místek LČR, Miroslav Gora, Petra Čechová, Petr Kopřiva, Jan Matera, Tadeáš Mašlanka, JK Animals, Atlas Consulting Ing. Řehák, Lesostavby FM, Městské lesy Ostrava, Lesy Beskydy a.s., Biskupské lesy obora Hukvaldy pan Koutný, JEWA, MS Sedliště, Daniel Blažek, Roman Zielina, Pavel Šimončič a Aleš Náhlý.
Děkuji sponzorům a také našim ženám, které se postaraly o skromné občerstvení.

Za organizátory Španihel Jindřich

Fotogalerie