Výcvikový den spádové oblasti č.2 21.8.2021

Dne 21.08.2021 jsme uspořádali v oblasti číslo 2 výcvikový den barvářů, který se konal, již tradičně, v Kristiánově – Bedřichově.
Nakonec se zúčastnilo pět psů se svými vůdci. Celý den byli k dispozici zkušení rozhodčí.
Měli jsme pěkné počasí i výbornou kuchyni ke spokojenosti všech zúčastněných.
Tímto si Vás také dovolujeme pozvat na Předběžné zkoušky barvářů, které proběhnou na stejném místě dne 16.10.2021 od 8,00 hod.

Barvářům zdar!
Václav Langr