Výcvikový den spádové oblasti č.9 v Manětíně 21.8.2021

Spádová oblast č. 9 uspořádala výcvikový den roku 2021 po několika nucených odkladech konečně v sobotu 21. srpna. Těšili jsme se, že se po delší přestávce zaviněné pandemií všichni i s našimi psy zase potkáme. A byli jsme zvědaví hlavně na mladé barváře, zda příp. kam se za dobu roční pauzy v oblastí organizovaném výcviku stihli posunout…
Výcvikový den se konal v prostoru honitby MS Manětín, kde proběhnou 4. září i předběžné zkoušky barvářů. Zájem o účast byl nad očekávání, přihlásilo se nám celkem 10 barvářů (8 bavorských a 2 hanoverští) a 1 rhodéský ridgeback. Pro všechny zájemce jsme nachystali adekvátní stopy: našlapáno bylo 8 stop s parametry Pb, 1 stopa pro odrostlejší štěně a 2 stopy (resp. vlečky) pro mladá štěňátka. Při přípravě stop jsme se museli vypořádat mj. s překvapením v podobě poměrně velkého množství rozsáhlých mravenišť, která si kolonie mravence lesního na dvou vyznačených stopách v mezidobí vybudovaly.
Přestože při značení stop organizátory zaskočilo město Manětín svými rozkopanými ulicemi, řadou zákazů vjezdu a slepých ulic, všichni účastníci výcviku si s průjezdem poradili a na ranní sraz v honitbě dorazili včas. Jeden z vůdců se ujal i troubení, jímž byl výcvikový den zahájen.
Práci psů v přípravě na Pb posuzoval zkušený rozhodčí p. Solar, práci ostatních členka naší oblasti pí Rajnyšová. Vůdci se psy nastoupili na stopy podle vylosovaných čísel. Rozhodčí se každému z nich důkladně věnovali a nešetřili praktickými doporučeními, na co se při dalším výcviku zaměřit a co by bylo třeba do zkoušek ještě zdokonalit. Většina vůdců využila také možnosti v rámci korony sledovat při práci s barvářským řemenem ostatní kolegy a případně se přiučit i něco od nich.
Díky rozdělení úkolů jsme zvládali náročný program podle plánu a odpoledne nastal čas hodnotit. P. Solar při závěrečném nástupu konstatoval, že barváři přihlášení na blížící se Pb předvedli slušné výkony, se kterými by na zkouškách uspěli. Jednotlivé práce byly hodnoceny známkami 4 resp. 3, přičemž jako nejlepší na stopě byla vyhlášena fena BB Johanna von der Schwarzachau. Ani obávaná disciplína vyhledání kusu psy nezaskočila a dojít ke kusu v časovém limitu se podařilo všem barvářům.
Rovněž fenka RR, vedená šikovnou a se psem výborně sehranou vůdkyní, prokázala, že práci na stopě i disciplínu vyhledání kusu zvládá. Jako určité úskalí se však jeví schopnost feny vyrovnat se s rušivými vlivy, které jak při zkouškách, tak v případné praxi samozřejmě vyloučit nelze.
Také poslušnostní disciplíny zvládli psi bez zásadních problémů s tím, že vodění hodnocené u některých známkou 3 je samozřejmě v silách vůdců do Pb ještě vylepšit. U odložení nezbylo než všechny do jednoho pochválit: i po ráně bylo v prostoru vymezeném na odložení hrobové ticho a ani jeden pes se ze svého stanoviště nepohnul.
Věříme, že výcvikový den byl pro přihlášené vůdce přínosem, a přejeme všem, ať se jim obdobně daří i při Pb a v dalším výcviku!
Za poskytnutí honitby děkujeme MS Manětín, za čas a dobře míněné rady oběma rozhodčím, za hojné a chutné občerstvení všem kuchařkám a pekařkám z našich řad. Uznání za spolehlivě odvedenou práci a zdárný průběh výcvikového dne patří všem ochotným členům oblasti, kteří při jeho přípravě a organizaci přiložili ruku k dílu.

Horidooo!
Za spádovou oblast č. 9
Hana Špringlová