Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů do 1. 7. 2024

Aktuální chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů

Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s.
IČO: 60150581
Adresa: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4


Podmínky pro chovnost barváře:

 1. Výstavní ocenění z klubové výstavy barvářů, pořádané ČMKCHB s ohodnocením pes/fena výborný nebo velmi dobrý. Věk barváře musí být v době ohodnocení na klubové výstavě minimálně jeden rok. (Zrušeno 14. 4. 2023)
 2. Pracovní zkoušky:
  • Psi – Pb I. nebo II. cena + IHb I. nebo II. cena
  • Feny – Pb I. nebo II. cena + IHb I. nebo II. cena.
 3. Od 10. 2. 2015 musí být IHb uznatelná pro chovnost barváře vykonána za přítomnosti člena výboru, KK nebo jimi určeného jiného člena klubu. Místo a čas konání IHb nahlásí telefonicky vůdce nebo rozhodčí, jakmile se o zkoušce dozví, nejbližšímu členovi výboru nebo KK, který je povinen zajistit svoji osobní nebo jim pověřeným členem klubu, kontrolu této zkoušky. Finanční náklady na tuto osobu plně uhradí klub. U jedinců, kde nebyla možnost na IHb odzkoušení hlasitého štvaní, bude dodatečně při náhodném postřelu odzkoušen tak, aby prokázal hlasité štvaní a stavění. Rozhodčí vystaví záznam o provedení hlas. štvaní a stavění v praxi, do PP uvede “Pes prokázal hlasitost” tak jak požaduje ZŘ. Seznam pověřených rozhodčích na toto posouzení se nachází na stránkách klubu.
 4. Rentgenové vyšetření DKK od minimálního stáří 12 měsíců s maximálním poškozením 1/1 (B/B).
  Upozornění: Vyšetřením, případně vyhodnocením snímků DKK je pro ČMKCHB pověřen:
  • MVDr. Jaromír Ekr, Veterinární klinika Hradec Králové 4, Kukleny, Pražská 94/53, 500 04 Hradec Králové telefon: 495 533 261, mob. pohotovost 605 346 317
  • MVDr. Petr Veselský, Dolnoveská 198, 763 16 Fryšták – Dolní Ves, Tel: 776 244 286, Email: petrveselsky@seznam.cz http://www.happyvet-frystak.cz (Zpravodaj 2023, změna adresy 2/2024)
 5. Plnochrupost obou plemen.
 6. Bonitace provedená poradcem chovu + rozhodčím z exteriéru od minimálního stáří 1 roku zapsaná do PP. (Měla by být posledním aktem uchovnění jedince).
 7. Prokázání schopnosti štvát a stavět.
 8. Chovným jedincem může být pouze barvář z výkonnostního chovu s výkonnostní chovnou známkou ISHV (Doplněno výborem 4.12.2018, zrušeno 22.12.2023) Chovným jedincem může být pouze barvář, který má vystaven čtyřgenerační průkaz původu FCI, v případě importovaného jedince čtyřgenerační export pedigree. U importovaných jedinců musí být doloženo, že rodiče jsou chovnými jedinci a mají složeny zkoušky z výkonu obdobných parametrů jako pracovní zkoušky, uvedené v bodě 2. (Doplněno dne 22.12.2023)

Poradce chovu může:

 1. Prodloužit pracovně vynikajícím jedincům, kteří jsou v dobré kondici, působení v chovu o jeden rok.
 2. Vyřadit z chovu jedince charakterově slabé, nervózní, bázlivé, agresivní nebo s nevýraznou chutí do práce nebo jedince, u kterých se projevilo závažné, geneticky podmíněné onemocnění (epilepsie)
 3. Klub nadále doporučuje účast svých členů na jarních svodech, zkouškách, výstavách a jiných kynologických akcích, pořádaných ČMMJ, ČMKJ a ČMKU.

Doplňující zásady chovnosti

 1. Fena může být kryta až po dovršení 30 měsíců věku. Fena BB bude kryta maximálně jednou za dva roky. Fena HB může být kryta každý kalendářní rok, pokud to její zdravotní stav dovoluje. (dočasná úprava chovných podmínek 2021) Pokud fena po krytí nezůstane březí, může být následně kryta při jejím dalším hárání.
 2. Fena nesmí být kryta stejným psem, pokud poradce chovu nerozhodne jinak.
 3. Pro krytí feny v zahraničí nebo ze zahraničí u psa je potřeba souhlasu obou poradců chovu.
 4. Pro krytí feny v zahraničí je nutné obrátit se s žádostí o krytí na poradce minimálně dva měsíce dopředu před plánovaným háráním feny.
 5. Při uhynutí či zranění chovného jedince je povinností majitele tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému poradci chovu.
 6. V době žádosti o krycí list musí mít chovatel uhrazené všechny poplatky (platí i pro majitele psa).

(Zpravodaj 2016)

Poslední aktualizace 22. 12. 2023

Schválené chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů – pdf

Chovné podmínky platné od 10. 2. 2015