Co musí vůdce barváře vědět

Má-li být dosled úspěšný, musí vůdce sjednaného barváře znát celou řadu detailů, které jemu i jeho svěřenci významně usnadní další práci a nás přiblíží k vytouženému úlovku:

  • Informujte vůdce barváře, jak je to nejrychleji možné v závislosti na denní době.
  • Informujte o tom kdy, co, kde a jak bylo postřeleno, na jakou vzdálenost se střílelo, kam je zvěř pravděpodobně postřelena, zda byl slyšet dopad kule, jak zvěř značila, zda byla nalezena rýha po kuli v zemi a nebo ve stromě, upozorněte na všechny nalezené znaky na nástřelu, zda byli použiti jiní psi, zda poblíž hlásili apod.
  • Podle vašich informací si zkušený vůdce barváře udělá obrázek o situaci na místě nástřelu.
  • Kromě střelce může důležité informace podat i jiná osoba (honec, sousední střelec).
  • Vůdce dovedeme vždy na nástřel, zde pro něj dosled začíná. A to i v případě, že byla část pobarvené stopy již předtím vypracována jiným způsobem.
  • Vůdci sdělíme, zda se bude pravděpodobně pohybovat v sousední honitbě a zda již byl informován její hospodář (zákonná povinnost předem).