Přihláška za člena klubu

Členství v klubu:

Zápisné činí 500 Kč a roční členské 300 Kč. Částku uhraďte na účet klubu, který je veden u Fio banky,  č.ú. 2001702708/2010, IBAN: CZ1920100000002001702708. Přihlášky nových členů a neplatičů posílejte na adresu matrikáře:

Ota Buršík
Nová Chřibská 102, Rybniště 407 51
otbursik@seznam.cz
+420 737 276 983

Úhradu posílejte bankovním převodem z účtu na účet nebo poštovní složenkou. Členské příspěvky na rok je třeba uhradit vždy nejpozději do 31.12. předchozího roku. Při opožděné platbě členství v klubu zaniká a je třeba si podat novou přihlášku v souladu s platnými stanovami odsouhlasenými konferencí klubu.