Soutěž “O Moravský pohár 2022”

8. ročník regionální soutěže barvářů o „Moravský pohár“ proběhl ve dnech 21 – 23. října 2022 na spádové oblasti č.13, okres Blansko, chata Babí Lom.
Fotogalerii ze soutěže naleznete níže.
Foto: Michal Růžička

Moravský pohár 2022 – poděkování…

Přes veškeré nepřízně, které byly všem organizátorům kladeny do cesty (covid, omezení akcí atd.), se s dvouletým odkladem podařilo tuto akci zorganizovat.
Byl jsem jedním ze soutěžících. Každý z nás přijel soutěžit a zabojovat o nejlepší umístění.
Nechci a ani mi nepřísluší hodnotit výkony soutěžících, já sám jsem si zde vybral “smolný den”.
Chci zde maximálně vyzdvihnout  organizaci a veškerou přípravu celé soutěže. Vše bylo přímo nadstandartně připraveno. Velice hladký průběh bez zbytečných prodlev a prostojů. Vysoce profesionální přístup všech, kteří zajišťovali veškeré práce. Po celou dobu bylo přímo vzorně postaráno o naše občerstvení s příkladnou moravskou pohostinností.
Tato pracovně přátelská setkání mají pro mě velký význam v tom, že se zde mohu potkat s mnoha kamarády z celého klubu, které znám po mnoho let. A někdy zde vzniknou nová přátelství. Vždyť o to zde jde…
Při závěrečném vyhodnocení jsem byl překvapen  vysokou hodnotou a množstvím cen, které zde organizátoři zajistili.
Již jsem měl možnost se zúčastnit mnoha akcí klubu. Myslím si, že tento Moravský pohár byl jednou z nejlepších. Dovolím si tvrdit, že snesl srovnání s naší celostátní soutěži. Zde hlavně patří poděkování p. Františkovi Koláčkovi, který nesl veškerou tíhu organizace a byl hlavním motorem jejího zdárného průběhu. Samozřejmě, že musím poděkovat všem, kteří zde po celou dobu s obrovským nasazením o nás pečovali. Poděkování i sponzorům  za jejich materiální i finanční podporu. Chci poděkovat i  předsedovi ČMKCHB ing. Neradovi, který přijel na slavnostní zahájení. Je jen škoda, že se této vrcholné akce nezúčastnili další činovníci klubu, kteří mají pracovní činnost vůdců a barvářů v titulu svých funkcí –  výcvikář klubu, poradce chovu.
Ještě jednou díky Františku, jak jsem řekl, bylo to na jedničku 2 x podtrženou a ještě hvězdičku…
…a co si více přát… více podobně vydařených akcí.

Horidooo
Tonda Straka