Výsledky Pb Manětín 3.9.2022

V sobotu 3. září uspořádala spádová oblast č. 9 druhý výcvikový den v tomto roce a hned následující sobotu 10. září pak plánované Předběžné zkoušky barvářů, obojí v honitbě MS Manětín.
Výcvikového dne se zúčastnilo 6 vůdců s barvářem v přípravě na Pb (5 BB, 1 HB) a 1 vůdce s odrostlejším štěnětem BB. Pod dohledem zkušeného rozhodčího MUDr. Mašlanky si psi vyzkoušeli všechny disciplíny pro Pb dle platného zkušebního řádu. Všichni pracovali na umělých stopách spolehlivě a dařilo se jim i v ostatních disciplínách. Vůdci tedy mohli odjíždět domů s vědomím, že se vynasnažili, aby jejich svěřenci byli na blížící se Pb náležitě připraveni.
Předběžné zkoušky, pořádané pod patronací OMS Plzeň pro skupinu 6 barvářnických dvojic o týden později, byly již dlouho před termínem obsazeny, a tak v záloze jsme měli i náhradníky. Dva z nich  nakonec na zkoušky skutečně nastoupili bohužel z důvodu onemocnění resp. zranění dvou přihlášených barvářů.
Připravenost jednotlivých psů mělo prověřit nevyzpytatelné počasí, když v pátek půl hodiny po našlapání umělých stop se spustil liják a několik hodin nepřetržitě pršelo. Ráno v den konání zkoušek se počasí naštěstí umoudřilo, takže přihlížející tradičně velmi početná korona mohla schovat nachystané pláštěnky. V ohrožení se neocitla ani naše základna a občerstvovací stanice vybudovaná pod „párty“ stanem přímo v lesním terénu.
Vysokou úroveň zkoušek garantovala trojice uznávaných rozhodčích ve složení pp. Kabát (vrchní rozhodčí), Bauch a Strnad. Po ukončení prací na umělé stopě mohli tito konstatovat, že všichni barváři se s hlavní disciplínou popasovali statečně, neboť většina předvedených prací byla oceněna známkou 4, výjimečně se vyskytla známka 3. Tři psi byli ohodnoceni jako vodiči, tři jako oznamovači.
Jelikož i při plnění ostatních disciplín se dvojice vyvarovaly zásadního neúspěchu, vyslechli si již zcela uvolnění vůdci při odpoledním slavnostním nástupu slova chvály a uznání od vrchního rozhodčího za svědomitou přípravu, dobrou souhru s barvářem a úspěšně zvládnutou zkoušku.
Všichni psi tímto získali loveckou upotřebitelnost, přičemž zaslouženým vítězem se stal jediný HB ve startovním poli Astor z Bohovej doliny vedený Jakubem Dvořákem, který uspěl v I. ceně s počtem bodů 238. V I. ceně skončili ještě další dva barváři, ve druhé ceně rovněž dva. Jeden vůdce se musel spokojit se třetí cenou poté, co pes bohužel obdržel limitní známku z disciplíny vyhledávání zvěře. Jeho práce byla ztížena skutečností, že po vypuštění psa křižovali zbytek stopní dráhy jelen s laní.  
Srdečná gratulace patří zúčastněným dvojicím a velký dík všem, kteří se na bezproblémovém a hladkém průběhu zkoušek podíleli.

Horidooo!