ŽÁDOST o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
pro posuzování výkonu loveckých psů