Zápis ze schůze výboru ČMKCHB č. 3/2022 ze dne 9.12.2022

Zápis

Návrh soudcovské tabulky soutěže “O putovní cenu”