Zásady pro provádění IHB

Povinné zásady pro vedení IHb (zkušební řád)