Breta od Buchlov Kamene

...

Breta od Buchlov Kamene

Majitel
Jan Šebek

ČLP
ČLP/HB/7132

Datum narození
4.3.2020

Chovnost do
4.3.2029

DKK
A/A

KPP/5.gen
2,34375%

Zkoušky
IHB II.c, Pb I.c.

Výstavy
V1

Bonitace
74 b., Výborná

Rodokmen

otec: 
Larix vom Schwarzenstein
otec: 
EIK vom Marienbrunn
matka: 
HERA von der Nordeifel
otec: 
Ayk vom Gamsfleck
matka: 
Odette vom Thumbachtal