Pb OMS Klatovy a oblast č. 11

V sobotu dne 7.10.2023 proběhnou Předběžné zkoušky barvářů OMS Klatovy v honitbě Jezvinec LČR s.p. – LS Klatovy za spolupráce spádové oblasti č. 11. Žádám tímto členy oblasti, kteří na jarní schůzi spádové oblasti přislíbili pomoc s organizací letošní celostátní soutěže o účast, po ukončení zkoušek proběhne krátká schůzka ohledně organizačního zabezpečení soutěže.
Děkuji a těším se na setkání s Vámi, za spádovou oblast č.11


Mojmír Kabát a David Bauch