Postup při zápisu vrhu 2023

 1. Doporučení ke krytí nechte podepsat majitelem krycího psa a podepište je i Vy. Kopii krycího listu pošlete poradci chovu. Nebo mu krytí oznamte e-mailem
 2. Po vrhu štěňat do 3 nejpozději 4 týdnů pošlete na plemennou knihu (Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4)
  • přihlášku k zápisu štěňat, v které vyplníte vše mimo čísel zápisu a kódu čipů. Pokud byste v době vrhu ještě neměli potvrzen název chovatelské stanice, napište do příslušné rubriky “zažádáno”
  • na přihlášce vrhu k zápisu nezapomeňte vyplnit e-mail. Plemenná kniha Vám na něj pošle čísla zápisu
  • v případě prvního vrhu originál PP fenky
  • doporučení ke krytí
  • v případě prvního vrhu kopii dokladu o tom, že máte registrovanou chovatelskou stanici (pokud jej již v té době budete mít). Jedná-li se o zápis vrhu na CHS od jiného plemene, kopii certifikátu rovněž přiložte.
 3. Vrh nahlaste majiteli psa a poradci chovu, který vystavil krycí list (stačí e-mailem)
 4. Plemenná kniha Vám vrátí přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu.
 5. Čipovat můžete štěňata až poté, co máte od plemenné knihy čísla zápisu, a to nejdříve ve 4 týdnech věku. Po očipování štěňat vlepí veterinář k příslušnému zápisovému číslu vždy číslo kódu čipu. Veterinářem potvrzenou přihlášku k zápisu štěňat vrátíte plemenné knize a ta začne vystavovat PP štěňatům. Pokud byste v době hlášení prvního vrhu k zápisu ještě neměli registrovaný název CHS nic se neděje, pouze se vystavení PP zdrží do doby, než bude tato informace kdispozici.
 6. Klub chovatelů teriérů nedělá, pokud není podezření na nedodržení předpisů, kontroly vrhů.

Přeji mnoho úspěchů Tichá