Schůze spádové oblasti č. 11

Spádová oblast č. 11 Šumava – západ pořádá schůzi spádové oblasti. Schůze se uskuteční v pátek 24. 3. 2023 od 17 hodin v Hotelu Zach v Zelené Lhotě. Vaše účast je žádoucí, na schůzi budou podány informace a bude projednáno pořádání letošní výstavy a celostátní soutěže v naší oblasti. Za spádovou oblast se na vás těší David Bauch a Mojmír Kabát.