Účast importovaných jedinců bez zápisu v plemenné knize na zkouškách