Výcviková videa

Existuje mnoho videí, která dokumentují práci a výcvik barváře. Zde chci ukázat základní přehled jak se s barvářem pracuje, jaké jsou potřeba pomůcky a jak postupovat ve výcviku. Videa jsou zejména sdílena z Youtube a jsou v různých jazycích.

Motání barvářského řemene

Umělá stopa

Dosledy v praxi

Dosled – co je důležité

Teoretická přednáška o vybavení

Předběžné zkoušky barvářů

Ukázka IHB zkoušky

Soutěže