Výcvikový den spádové oblasti č.5 Šumperk – Jeseník

Spádová oblast č.5 Šumperk – Jeseník pořádá v sobotu dne 16.9.2023 výcvikový den na tradičním místě v oboře ve Vernířovicích. Zájemci se mohou hlásit telefonicky u aktivisty oblasti p. Rudolfa Vrby na telefonu (+420) 728 755 449. Na výcvikový den budou přednostně přijati členové spádové oblasti č.5.