Výcvikový den spádové oblasti č.5 Šumperk – Jeseník

Spádová oblast č.5 Šumperk – Jeseník pořádá dne v sobotu 19.8.2023 výcvikový den na tradičním místě v oboře ve Vernířovicích.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky u aktivisty oblasti p. Rudolfa Vrby na telefonu (+420) 728 755 449.
Na výcvikový den budou přednostně přijati členové spádové oblasti č.5.