Výcvikový den v honitbě Manětín oblast č. 9

 V souladu s plánem uspořádala spádová oblast č. 9 v sobotu 13. 5. 2023 první letošní výcvikový den v honitbě MS Manětín. Jako každý rok i letos jsme se setkali s velkým zájmem nejen z řad členů oblasti, ale i mimo ni. Kapacita 10 stop, které máme v tomto terénu k dispozici, tak byla brzy plně vyčerpána. Dle požadavků vůdců jsme připravili 8 umělých stop pro barváře v přípravě na Pb, 1 pro odrostlejší štěně a 1 stopu v parametrech BZH pro slovenského kopova. Práci jednotlivých barvářnických dvojic sledovali zkušení rozhodčí Vláďa Solar a Radek Hasenöhrl. Oba se psům i vůdcům celý den intenzivně věnovali a nešetřili cennými radami při posuzování jednotlivých disciplín dle zkušebního řádu. Počasí vyšlo dobře a na rozdíl od předpovědí meteorologů, kteří hlásili kromě chladna i déšť, zůstalo jen u chladna. Před polednem byly hotovy všechny práce na umělých stopách a po chutném občerstvení, přichystaném na naší lesní základně členkami a členy oblasti, jsme mohli vyrazit k plnění ostatních disciplín. Při závěrečném odpoledním nástupu rozhodčí zhodnotili jednotlivé výkony a doporučili každému vůdci, na co se zaměřit a co je nutno do podzimních Pb ještě „pilovat“. Určité rezervy se projevily především v disciplíně vyhledávání zvěře a v oznamování, což bude třeba do předběžných zkoušek řádně docvičit. Rovněž chování u zastřelené zvěře nebylo u všech psů na známku 4 a někteří vůdci budou muset i na něm zapracovat. Oba rozhodčí se shodli, že ze všech zúčastněných barvářů se jako nejlépe připravená ve všech disciplínách ukázala fena bavorského barváře Bessy z Obrovické hory vedená Jakubem Hergezelem. Fena předvedla bezchybnou práci na stopě, ke kusu došla do 40 vteřin a spolehlivě nahlášeným způsobem nalezenou zvěř vůdci oznámila.

Děkuji všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu výcvikového dne podíleli. Věřím, že byl pro zúčastněné vůdce přínosem, a přeji jim i jejich barvářům hodně zdaru při dalším výcviku a samozřejmě i při předběžných zkouškách.

H. Špringlová, aktivistka spádové oblasti č. 9