Zápis ze schůze spádové oblasti č. 4 konané dne 31. 3. 2023 v Pánské Habrové