Zápis ze schůze spádové oblasti č.5 dne 13. 5. 2023