Zápis ze schůze výboru klubu 1/2023 ze dne 14. 4. 2023