Schůze spádové oblasti č.5

Schůze spádové oblasti č.5 Šumperk – Jeseník se koná v neděli dne 26.5.2024 od 9:00 v Kulturním domě v Hanušovicích při příležitosti přehlídky trofejí.
Příjezd ke kulturnímu domu je pro návštěvníky přehlídky povolen i přes aktuální dopravní omezení.

Rudolf Vrba,
aktivista oblasti č.5