Stanovisko DR ČMKU ze dne 16. 2. 2024 k podmínkám pro zařazení do chovu plemen barvářů