Stanovy Českomoravského klubu chovatelů barvářů z.s., platné od 20.4.2024