Pb – OMS Rychnov nad Kněžnou a oblast č. 4

Pb – Bukovina 20.8.2023

Pb organizované OMS Frýdek Místek na lovecké chatě Javorová 22.10.2022

Pb „O putovní pohár Jaromíra Ptáčka“ 15.10.2022

Výsledky Pb Manětín 3.9.2022

Pb na lovecké chatě Javorová 13.11.2021

Pb Zdobnice, OMS Rychnov nad Kněžnou 16.10.2021

Pb Lukov 11.9.2021

Pb v Manětíně, OMS Plzeň – 4.9.2021

Pb v Orlických horách 12.6.2021

V sobotu 12.června 2021 se uskutečnily Pb. Zahájení provedl ředitel zkoušek Aleš Izák. Přivítal přítomného předsedu ČMKCHB Ing.Jaroslava Nerada, předsedu OMS Rychnov nad Kněžnou Ing.Vladimíra Šabatu, kynologického referenta OMS RK Miroslava Rýsla, sbor rozhodčích ve složení Milan Pavlík, Skrbek Petr, Lubomír Odstrčil ,trubače a všechny vůdce včetně velice početné korony. Na nástupu byli čtyři vůdci s bavorskými barvář a dva vůdci s hanoverskými barváři.
Hlavní rozhodčí seznámil přítomné se zkušebním řádem, podle kterého proběhnou zkoušky. Vetrinární služba MVDr. Jan Šašek  provedl prohlídku psů a bylo provedeno rozlosování pořadí na jednotlivé stopy. Následoval přesun do honitby Kačerov, kde bylo připraveno 6 stop pro barváře a zázemí pro koronu včetně možnosti občerstvení během zkoušek. Celá tato akce byla velmi dobře organizačně připravena a tím průběh zkoušek měl rychlý spád. I zázemí pro koronu, která byla v nečekané velmi velké účasti příznivců barvářů uspokojena. Po provedení všech disciplín bylo provedeno vyhodnocení u Hotelu Zdobnice.
Hlavní rozhodčí Milan Pavlík provedl zhodnocení celého průběhu zkoušek, poděkoval všem vůdcům za dobrou přípravu psů a požádal je, aby pokračovali v přípravě na IHB a v celé činnosti s barváři. Dále provedl zhodnocení jednotlivých psů včetně dosažených bodů a celkového umístění. Dva bavorští barváři a jedna fena HB se umístili ve třetí ceně. Jeden bavorský barvář a jedna fena BB se umístili ve druhé ceně. Fena HB majitele a vůdce Ing. Františka Turka dosáhla nejlepších výsledků a umístila se v první ceně s výsledkem bodů  . . . .   a tím se stala vítězkou Předběžných zkoušek barvářů „ O putovní pohár Jaromíra Ptáčka“. Tento pohár měl do současnosti v držení Ing. Pavel Kramář, který novému vítězi slavnostně předal. Vítěz rovněž obdržel povolenku k lovu muflona v Opočenské oboře. Všichni účastníci Pb obdrželi desky s logem naší oblasti č.4 a v nich uložený diplom , potvrzení o zkoušce a soudcovskou tabulku a mnoho dalších upomínkových darů. Předání bylo provedeno při slavnostním nástupu za znění loveckých fanfár trubačů. V závěru hodnocení vystoupil vítěz Pb Ing. Turek a poděkoval rozhodčím za objektivní posuzování a vedení oblasti za celou přípravu a organizaci Pb.
Při této příležitosti hlavní rozhodčí Milan Pavlík vzpomenul na svého kamaráda Jaromíra Ptáčka, který byl původcem rozšíření barvářů v Orlických horách. Připomenul jeho životní dráhu spojenou s užíváním a propagací barvářů.  
Závěrem ředitel Aleš Izák poděkoval všem účastníkům včetně korony za velmi dobré chování a průběh zkoušek. Poděkoval trubačům a hlavně všem sponzorům za dary, kterými byli obdarování soutěžící. Rovněž bylo poděkováno kolowratským lesům za zajištění zvěře pro konání Pb a to včetně převážení a dopravy. Rovněž poděkoval aktivistovi naší oblasti č. 4 panu Josefu Cardovi, který veškerou přípravu a organizaci vedl a to nejen na zkoušky, ale i na nácvik, který určitě také splnil svůj cíl a tím i výsledky Pb byly úspěšné.

Výsledky

Fotogalerie