Chovné podmínky platné od 1. 7. 2024

Bonitační řád

Postup při zápisu vrhu 2023

Dočasné úprava chovných podmínek

Chovné podmínky bavorských a hannoverských barvářů do 1. 7. 2024

Chovatelský a zápisní řád

Chovatelský a zápisní řád klubu schválený dne 13. 4. 2019