Etika vůdce barváře

Pozvání vůdce barváře s jeho psem k dosledu zvěře někdy naráží na zcela zbytečné předsudky a snahu zamaskovat vlastní chybu, opomenutí či omyl. Ten se přitom může stát každému a jen ten, kdo neloví, nikdy nic nepokazí!! Obava z přítomnosti další osoby na dosledu je přitom zcela zbytečná. Vůdce barváře totiž vždy ctí, mimo jiných, následující zásady:

  • Je maximálně loajální ke střelci a o detailech dosledu, bez souhlasu střelce, s nikým nemluví.
  • Nekomentuje správnost odstřelu trofejové zvěře.
  • Nekomentuje špatný zásah.
  • Nesdílí fotografie z dosledů, protože je to osobní věcí střelce.
  • Potěšením a odměnou je pro něj v první řadě dobrý výkon jeho psa, pomoc kolegům a záchrana zvěřiny.