Vyjádření výboru členům klubu k vytýkacímu dopisu ČMKJ

Schválení nových členů k 20.10.2023

Zápis ze schůze výboru ze dne 20.10.2023

Zápis ze schůze oblasti č. 4 ze dne 29. 9. 2023

Rozhodnutí výboru o vzniku členství ke dni 19. 8. 2023

Zápis ze schůze výboru 2/2023

Zápis z náhradní členské schůze 2023

Zápis z členské schůze konané dne 30. 6. 2023

Zápis se schůze oblasti č. 13 – jižní Morava ze dne 18. 6. 2023

Rozhodnutí výboru o vzniku členství ke dni 15. 6. 2023