Směrnice pro udělování výkonnostních chovných známek Mezinárodního svazu barvářů (ISHV)

Závazná metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů.

Průvodní text pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů.

ŽÁDOST o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
pro posuzování výkonu loveckých psů

Stanovy ISHV

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů (GDPR)

Přihláška za člena klubu

Poplatky

Chovatelský a zápisní řád

Stanovy českomoravského klubu chovatelů barvářů z.s.

Platné stanovy ze dne 13. 4 .2019