Poplatky a příspěvky platné od 20. 4. 2024

Stanovy Českomoravského klubu chovatelů barvářů z.s., platné od 20.4.2024

Směrnice pro udělování výkonnostních chovných známek Mezinárodního svazu barvářů (ISHV)

Závazná metodika pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů.

Průvodní text pro jmenování mezinárodních rozhodčích ČMKU pro zkoušky a soutěže z výkonu loveckých psů.

ŽÁDOST o zařazení do seznamu mezinárodních rozhodčích
pro posuzování výkonu loveckých psů

Stanovy ISHV

Souhlas se zpracováním některých osobních údajů (GDPR)

Přihláška za člena klubu

Poplatky

Výše jednotlivých poplatků