Parte Miroslav Reichl

Zrušení výstav pro rok 2024

Dle zápisu představenstva ČMKU ze dne 6.10.2023 usnesením č. 36/09/23 ČMKU nepovoluje Klubu chovatelů barvářů pořádání výstav na rok 2024 pro opakované porušení výstavního řádu.

Odkaz na zápis představenstva: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2322-zapis-p-cmku-ze-dne-6102023.pdf

Odkaz na zápis výstavní komise ČMKU: https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2323-priloha-c-1-k-zapisu-z-p-cmku-ze-dne-6102023-(komise-vystavni).pdf