Výkonnostní zkouška klubu

Rozhodčí z výkonu v členské základně ČMKCHB k 9. 3. 2024

Účast importovaných jedinců bez zápisu v plemenné knize na zkouškách

Seznam výborem ČMKCHB pověřených členů hodnotit štvaní a stavění v praxi

Tabulka pro posuzování Pb

Přihláška ke zkouškám Pb

Tabulka pro posuzování IHB

Zásady pro provádění IHB

Postřelový list

Záznam štvaní