Seznam výborem ČMKCHB pověřených členů hodnotit štvaní a stavění v praxi

Rozhodčí z výkonu v členské základně ČMKCHB k 1.5.20023

Tabulka pro posuzování Pb

Přihláška ke zkouškám Pb

Tabulka pro posuzování IHB

Zásady pro provádění IHB

Postřelový list

Záznam štvaní

Pravidla pro štvaní a stavění zvěře

Zkušební a soutěžní řád

Zkušební a soutěžní řád platný od 1. 1. 2015