Účast importovaných jedinců bez zápisu v plemenné knize na zkouškách

Seznam výborem ČMKCHB pověřených členů hodnotit štvaní a stavění v praxi

Rozhodčí z výkonu v členské základně ČMKCHB k 1.5.2023

Tabulka pro posuzování Pb

Přihláška ke zkouškám Pb

Tabulka pro posuzování IHB

Zásady pro provádění IHB

Postřelový list

Záznam štvaní

Pravidla pro štvaní a stavění zvěře