Seznam výborem ČMKCHB pověřených členů hodnotit štvaní a stavění v praxi

Tabulka pro posuzování IHB

Zásady pro provádění IHB

Postřelový list

Záznam štvaní

Pravidla pro štvaní a stavění zvěře

Přehled vykonaných zkoušek IHB v roce 2019

Přehled vykonaných zkoušek IHB v roce 2018

Přehled vykonaných zkoušek IHB v roce 2017

Přehled vykonaných zkoušek IHB v roce 2015