Výkonnostní zkouška klubu

Rozhodčí z výkonu v členské základně ČMKCHB k 9. 3. 2024

Účast importovaných jedinců bez zápisu v plemenné knize na zkouškách

Zkušební a soutěžní řád

Zkušební a soutěžní řád platný od 1. 1. 2015