Účast importovaných jedinců bez zápisu v plemenné knize na zkouškách

Rozhodčí z výkonu v členské základně ČMKCHB k 1.5.2023

Zkušební a soutěžní řád

Zkušební a soutěžní řád platný od 1. 1. 2015