Dosled je povinnost!

Jak si střelec před a po výstřelu na zvěř počíná, může mít rozhodující vliv na úspěšnost a výsledek případné dohledávky. Střelec je odpovědný za svou ránu a má povinnost zajistit dohledávku jím postřelené zvěře v závislosti na podmínkách a situaci v místě, kde loví.

(Gora M. a Havlíček Z. z.: Půl století s barváři)